Опис на општината

     Општина Долнени го зазема северозападниот дел на Пелагониската котлина, која се наоѓа на околу 600 м надморска височина. Општината опфаќа површина од 430 км2 и е една од поголемите новоформирани општини во  Р. Македонија. Од вкупната површина 2/3 е рамничарски дел, додека 1/3 се високи области и тоа исклучиво во северниот дел на општината. Скоро 90% од рамничарскиот дел се обработливи површини, а планинските делови половината се пасишта, а половината се покриени со шуми.

     Општината е формирана со новиот Закон за територијална поделба и Законот за локална самоуправа од 1996 година и проширена со припојување на општина Житоше со последниот Закон за територијална организација на РМ од 2004 година. Седиштето на општината се наоѓа во населеното место Долнени.

     Долнени и претходно била засебна општина се до 1965 година кога со тогашните законски регулативи е припоена кон општина Прилеп, за поново да стане општина во 1997 година согласно Законот за територијална поделба и Законот за локална самоуправа со сите свои надлежности.


Население

     Општина Долнени ја сочинуваат 37 населени места со вкупно 13 805 жители, со мешан национален состав.

НационалностЗастапеност во %
Македонци36,57
Албанци26,37
Турци18,94
Бошњаци17,36
Останати0,55

Вкупно резидентно население според изјаснувањето за етничката припадност (основни групи) и пол, по општини, структура – Попис 2021

 Општина Пол Вкупно Македонци Албанци Турци Роми
ДолнениВкупно10029.1933.8418.540.00
Мажи10029.7733.0919.010.00
Жени10028.5434.6718.040.00
ВласиСрбиБошњациДруги неспомнатиНе се изјаснилеНепознатоЛица за кои податоците се превземени од административни извори
0.000.030.050.030.000.013.70
0.000.010.000.020.000.013.60
0.000.050.090.040.000.003.79
1.231.010.040.750.010.014.85
1.461.170.050.810.020.025.00
1.010.850.030.690.000.004.71
0.030.120.040.810.000.015.70
0.030.120.020.810.000.015.55
0.020.120.060.820.000.005.86
0.000.4010.791.360.000.004.11
0.000.4210.421.190.000.003.69
0.000.3911.201.550.000.004.57
0.010.030.052.750.010.049.73
0.030.010.042.810.010.079.27
0.000.050.062.690.010.0110.17
0.000.030.080.220.000.008.50
0.000.000.110.320.000.008.16
0.000.050.050.110.000.008.84
0.040.070.010.790.000.006.66
0.040.070.010.840.000.006.61
0.030.060.010.750.000.006.71
0.053.440.030.690.000.003.04
0.103.390.000.720.000.002.77
0.003.500.050.660.000.003.34
0.140.080.000.370.010.013.71
0.160.030.000.510.030.033.89
0.110.140.000.230.000.003.51
0.104.930.030.780.000.003.89
0.195.480.001.080.000.003.57
0.004.360.070.460.000.004.22
0.050.1015.280.160.000.002.83
0.060.0915.040.220.000.002.73
0.050.1115.550.100.000.002.95
0.000.000.010.020.000.004.13
0.000.000.000.020.000.004.04
0.000.000.010.010.000.004.21